Ostatní literatura

Vážení návštěvníci,

 

jelikož mnohokrát váháte, zda si tu či onu knihu přečíst nebo zakoupit, připravili jsme pro Vás hodnocení knih, které jsme přečetli a z nichž také čerpáme.

 

Protože se však jedná o subjektivní hodnocení, nemůžeme ručit, že vyzdvihované tituly budou čtivé pro každého a naopak.

 

Mějte toto na vědomí a berte hodnocení knih s určitou rezervou.

 

Hodocení literatury k jednotlivým osobnostem najdete v jejich složce.

 

Ostatní literatura

Vše o Habsburcích - Karl Vocelka

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar 2016 Rozsah: 174 s. Anotace: Ve kterých zemích světa Habsburkové vládli? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Je pravda, že se na Vídeňském kongresu jen tancovalo? Které ženy z habsburského rodu sehrály významnou politickou roli? Jak je to s mýtem o...

Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918 - Jiří Rak

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2013 Rozsah: 424 s. Anotace: Kniha významného historika Jiřího Raka mapuje vývoj českého vztahu k habsburské dynastii a ukazuje, že dlouhou dobu šlo o poměr loajální. I autoři zvučných jmen z časů národního obrození (Palacký, Tyl, Havlíček a další)...

Spiklenci proti Jeho Veličenstvu: historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Brno: Barrister & Principal, 2002 Rozsah: 337 s. Anotace: Kniha zpracovává na základě studia archivních materiálů a dobového tisku historii hnutí tzv. Omladiny v Čechách v 80. a 90. letech 19. století. V této bouřlivé době, kdy se formovala podoba...

Sága rodu Habsburků: od Svaté říše římské po Evropskou unii - Jean des Cars

Nakladatelské údaje: Praha: Brána 2014 Rozsah: 418 s. Anotace: Ve švýcarském kantonu Aargau se dodnes tyčí pozůstatky původního sídla Habsburků, strohé středověké tvrze. Zde se v 11. století začala odvíjet impozantní historie rodu, který více než šest století sehrával podstatnou roli...

Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 - Jan Křen

Nakladatelské údaje: Praha: Karolinum, 2013 Rozsah: 416 s. Anotace: Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy...

České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 - Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan Pavel Kučera

Nakladatelské údaje:  Praha; Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006 Rozsah: 404 s. Anotace: Třetí díl začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních...

Červenec 1914: poslední dny před válkou - Sean McMeekin

Nakladatelské údaje: Brno: Computer press, 2014 Rozsah: 464 s. Anotace: Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po...

6. 7. 1915 - pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu - Jan Galandauer

Nakladatelské údaje: Praha: Havran, 2008 Rozsah: 162 s. Anotace: Zrod záměru postavit Mistru Janu Husovi pomník se váže k debatě na jednání českého zemského sněmu 25. listopadu 1889 ohledně umístění tabulky s Husovým jménem na budovu Národního muzea. Záhy poté vznikl Spolek pro zbudování...

Konec říše Habsburků: střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918) - Petr Prokš

Nakladatelské údaje: Praha: ISV, 2004 Rozsah: 287 s. Anotace: Ve střední Evropě se vždy střetávaly nejrůznější velmocenské zájmy, které výrazně ovlivňovaly osudy zdejších národů a mezi nimi také Čechů. Od 16. století byly české země součástí habsburské říše, jež se v roce 1867...

Malé ruce ve Velké válce - Yury a Sonya Winterbergovi

Nakladatelské údaje: Praha: Knižní klub, 2014 Rozsah: 376 s. Anotace: Autorská dvojice Yury a Sonya Winterbergovi odhaluje z deníkových zápisků a dosud nezpracovaných archivních zdrojů osudy dětí z Německa, Rakousko-Uherska, Francie, Anglie, Itálie, Belgie, Srbska, Polska, Ruska, USA,...
1 | 2 >>