8 podmínek pro zveřejnění Vašeho článku

  1. Článek musí být řádně nadepsán (dle zvoleného tématu).

  2. Rozsah článku není stanoven, záleží na autorovi.

  3. Článek by neměl obsahovat gramatické chyby či překlepy.

  4. Článek musí být podepsán (celé jméno autora). Jméno autora bude i u článku.

  5. Článek nesmí být agresivní a nesmí působit urážlivě (diskutabilní články jsou vítány).

  6. Článek se musí dotýkat tématu "Poslední Habsburkové" (je však možný i přesah do současnosti - např. článek věnující se monarchii...)

  7. Uveřejněný článek lze na žádost autora pozastavit či smazat.

  8. Správce webu si vyhrazuje právo nezveřejnit články, které nebudou splňovat tyto podmínky. Správce webu si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Pokud Vaše články splňují tyto podmínky a chcete, aby byly uveřejněny na webu www.poslednihabsburkove.com zašlete je na naši emailovou adresu posledni.habsburkove@centrum.cz.
 
Těšíme se na Vaši tvořivost.

Články

100 let a ticho? Možná.

08.11.2016 21:26
              Je listopad roku 1916 a Velká válka, do které brzy zasáhne i Amerika (nepočítáme-li kolonie zúčastněných evropských států), zuří v Evropě dlouhé dva roky. Císař František Josef I., který vládne v Podunajské...

A kde je Otto?

09.10.2016 21:02
              Směšně položená otázka, na kterou český čtenář nedostává doposud žádnou odpověď. Dobrá, položím otázku jinak: Kde máme životopis našeho „posledního“ (zde uvádím uvozovky, protože existuje ne zrovna malá skupina lidí, kteří považují současnou hlavu...

Nástup Františka Ferdinanda na rakouský trůn, aneb definitivní rozpad Habsburské monarchie

31.10.2015 16:55
              Mezi historiky existuje určité nepsané pravidlo, které však tím, že není psané, není ani vždy dodržované. Historik by si nikdy neměl klást otázky typu „kdyby“. Co by se stalo, kdyby nebyl zabit Václav III. a Přemyslovci tak...

Nejčešštější král

31.05.2015 23:19
              Za výše zmíněný nadpis bych se z hlediska českého jazyka měl omluvit, nicméně na něm trvám. Jednak, ač jsem vystudoval český jazyk, proto, že lepší pojem, který by vystihoval panovníka, o kterém se budu více rozepisovat,...

Rakousko jako poslední pojítko našeho národa a našich zemí

29.12.2014 21:32
              Ano, bylo to tehdy naposledy. Neznamenalo to „jen“ mít panovníka, monarchu, znamenalo to i uvědomění si, kam patříme. Dnes, stejně jako po rozpadu monarchie Rakousko, svou identitu stále hledáme. Nejsme sžiti s tímto umělým výtvorem, který nám...